Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024, ngày nào đẹp nhất

18-03-24

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024, đâu là những ngày đẹp nhất. thông tin cách xem ngày đẹp phù hợp cho 12 con giáp. Cùng kqxsmb.top tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024

Dưới đây là danh sách các ngày tốt để mua xe trong tháng 8 năm 2024:

Chủ nhật, ngày 4/8/2024 (ngày 1/7/2024 Âm lịch)

 • Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)
Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024

Thứ tư, ngày 7/8/2024 (ngày 4/7/2024 Âm lịch)

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 11/8/2024 (ngày 8/7/2024 Âm lịch)

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 12/8/2024 (ngày 9/7/2024 Âm lịch)

 • Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 16/8/2024 (ngày 13/7/2024 Âm lịch)

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 25/8/2024 (ngày 22/7/2024 Âm lịch)

 • Ngày TÂN DẬU, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8/2024 theo 12 con giáp

Ngày đẹp mua xe tháng 8/2024 tuổi Tý, Sửu Dần

Dưới đây là các ngày tốt để mua xe trong tháng 8 năm 2024 cho các tuổi Tý, Sửu, và Dần:

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Tý

Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo

 • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
 • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
 • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
 • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
 • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Sửu

Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo

 • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
 • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Dần

Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo

 • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
 • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
 • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
 • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
 • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024 tuổi Mão, Thìn, Tỵ

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024 tuổi Mão, Thìn, Tỵ

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024 tuổi Mão, Thìn, Tỵ

Dưới đây là các ngày tốt để mua xe trong tháng 8 năm 2024 cho các tuổi Mão, Thìn, và Tỵ:

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Mão

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Thìn

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Tỵ

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024 tuổi Ngọ, Mùi, Thân

Dưới đây là các ngày tốt để mua xe trong tháng 8 năm 2024 cho các tuổi Ngọ, Mùi, và Thân:

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Ngọ

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Mùi

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Đinh Mùi 1967 mua xe vào ngày 21/8/2024. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mua xe vào ngày 9/8/2024. Tuổi Tân Mùi 1991 mua xe vào ngày 21/8/2024. Tuổi Quý Mùi 2003 mua xe vào ngày 9/8/2024.

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Thân

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024 tuổi Dậu, Tuất, Hợi

Dưới đây là các ngày tốt để mua xe trong tháng 8 năm 2024 cho các tuổi Dậu, Tuất, và Hợi:

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Dậu

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Tuất

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 9/8: 6/7 – Ất Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 21/8: 18/7 – Đinh Tỵ: Bảo Quang: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày tốt mua xe tháng 8/2024 tuổi Hợi

 • Dương: Âm: Ngày: Giờ hoàng đạo
  • 2/8: 28/6 – Mậu Tuất: Thanh Long: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 14/8: 11/7 – Canh Tuất: Tư Mệnh: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
  • 20/8: 17/7 – Bính Thìn: Kim Quỹ: 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Cần thêm thông tin về tuổi Hợi để xác định ngày tốt mua xe cho năm 2024.

Xem thêm: Xem ngày đặt bàn thờ theo tuổi gia chủ, bình an, may mắn

Xem thêm: Xem ngày tốt để thay bàn thờ mới cần lưu ý điều gì

Trên đây là những thông tin chia sẻ về xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2024 và những thông tin cần ghi nhớ xung quanh việc xem ngày đẹp. Rất hy vọng thông tin bài viết đã mang tới cho bạn nhiều điểu bổ ích.

Liên kết hữu ích: Xem kết quả xổ số miền nam | 188bet | Thể Thao qh88 |QH88 | SV388 | qh88.com