XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày

XS MB » Xổ số miền Bắc ngày 09/02/2023

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt 88864
Giải nhất 58679
Giải nhì 99604 51365
Giải ba 11054 21296 73693
94535 33878 20697
Giải tư 9292 0342 0933 1244
Giải năm 9592 5309 4376
1230 3835 6215
Giải sáu 855 584 139
Giải bảy 30 21 29 83
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;9;
1 5;
2 1;9;
3 3;5;5;9;
4 2;4;
5 4;5;
6 4; 5;
7 6;8;9;
8 3;4;
9 2;2;3;6;7;
Loto Đuôi
3;3; 0
2; 1
4;9;9; 2
3;8;9; 3
4;5;6; 8; 4
1;3;3;5;6; 5
7;9; 6
9; 7
7; 8
2;3;7; 9
Đặc biệt 18198
Giải nhất 71786
Giải nhì 90306 05645
Giải ba 57283 23864 72211
62199 57365 40880
Giải tư 4417 4196 3901 5992
Giải năm 4003 5186 5049
2861 1761 7271
Giải sáu 484 465 916
Giải bảy 44 04 62 23
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4;6;
1 1;6;7;
2 3;
3
4 4;5;9;
5
6 1;1;2;4;5;5;
7 1;
8 3;4;6;6;
9 2;6;8; 9;
Loto Đuôi
8; 0
1;6;6;7; 1
6;9; 2
2;8; 3
4;6;8; 4
4;6;6; 5
1;8;8;9; 6
1; 7
9; 8
4;9; 9
Đặc biệt 35492
Giải nhất 27386
Giải nhì 77331 13534
Giải ba 61892 81361 57325
19943 52187 55210
Giải tư 2014 6409 3258 8688
Giải năm 9374 4850 8320
7814 8710 0717
Giải sáu 794 635 599
Giải bảy 95 56 66 19
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 4;4;7;9;
2 5;
3 1;4;5;
4 3;
5 6;8;
6 1;6;
7 4;
8 6;7;8;
9 2; 2;4;5;9;
Loto Đuôi
1;1;2;5; 0
3;6; 1
9; 9; 2
4; 3
1;1;3;7;9; 4
2;3;9; 5
5;6;8; 6
1;8; 7
5;8; 8
1;9; 9
Đặc biệt 06194
Giải nhất 41299
Giải nhì 35133 39473
Giải ba 40420 29343 31064
66278 59129 16617
Giải tư 7037 9260 2809 5294
Giải năm 7690 7727 6959
0095 1920 7180
Giải sáu 078 772 457
Giải bảy 85 74 31 79
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 7;
2 7;9;
3 1;3;7;
4 3;
5 7;9;
6 4;
7 2;3;4;8;8;9;
8 5;
9 4; 4;5;9;
Loto Đuôi
2;2;6;8;9; 0
3; 1
7; 2
3;4;7; 3
6;7;9; 9; 4
8;9; 5
6
1;2;3;5; 7
7;7; 8
2;5;7;9; 9
Đặc biệt 64948
Giải nhất 04674
Giải nhì 16883 77334
Giải ba 12795 68347 65312
09038 86560 22314
Giải tư 2746 8474 2057 3300
Giải năm 5264 2363 1877
0033 2488 9198
Giải sáu 104 622 010
Giải bảy 77 06 18 96
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 2;4;8;
2 2;
3 3;4;8;
4 6;7;8;
5 7;
6 3;4;
7 4;4;7;7;
8 3;8;
9 5;6;8;
Loto Đuôi
1;6; 0
1
1;2; 2
3;6;8; 3
1;3;6;7;7; 4
9; 5
4;9; 6
4;5;7;7; 7
1;3;4; 8;9; 8
9
Đặc biệt 52766
Giải nhất 79512
Giải nhì 12874 00591
Giải ba 19739 53846 86931
48174 75976 36988
Giải tư 9591 7194 9590 7739
Giải năm 9894 3969 3811
5153 3349 3722
Giải sáu 561 446 237
Giải bảy 29 67 28 25
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;2;
2 2;5;8;9;
3 1;7;9;9;
4 6;6;9;
5 3;
6 1;6; 7;9;
7 4;4;6;
8 8;
9 1;1;4;4;
Loto Đuôi
9; 0
1;3;6;9;9; 1
1;2; 2
5; 3
7;7;9;9; 4
2; 5
4;4;6; 7; 6
3;6; 7
2;8; 8
2;3;3;4;6; 9
Đặc biệt 60755
Giải nhất 35682
Giải nhì 29934 63527
Giải ba 36869 93254 18961
79187 66574 51138
Giải tư 9942 3708 0879 3794
Giải năm 1300 9770 4034
6902 1730 9819
Giải sáu 104 606 619
Giải bảy 51 19 90 89
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;6;8;
1 9;9;9;
2 7;
3 4;4;8;
4 2;
5 1;4;5;
6 1;9;
7 4;9;
8 2;7;9;
9 4;
Loto Đuôi
3;7;9; 0
5;6; 1
4;8; 2
3
3;3;5;7;9; 4
5; 5
6
2;8; 7
3; 8
1;1;1;6;7;8; 9
Đặc biệt 34838
Giải nhất 29989
Giải nhì 64285 65938
Giải ba 54835 94648 82384
40292 70918 01062
Giải tư 8441 1468 0916 5129
Giải năm 6463 5037 7184
2312 3165 6247
Giải sáu 042 076 709
Giải bảy 74 54 61 06
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 2;6;8;
2 9;
3 5;7;8; 8;
4 1;2;7;8;
5 4;
6 1;2;3;5;8;
7 4;6;
8 4;4;5;9;
9 2;
Loto Đuôi
0
4;6; 1
1;4;6;9; 2
6; 3
5;7;8;8; 4
3;6;8; 5
1;7; 6
3;4; 7
1;3; 3;4;6; 8
2;8; 9
Đặc biệt 30061
Giải nhất 21284
Giải nhì 95201 18959
Giải ba 39371 85823 24941
22036 22477 18709
Giải tư 1081 8622 3216 0868
Giải năm 8908 5675 3757
0290 6421 3461
Giải sáu 940 315 055
Giải bảy 07 15 20 49
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;8;9;
1 5;5;6;
2 1;2;3;
3 6;
4 1;9;
5 5;7;9;
6 1; 1;8;
7 1;5;7;
8 1;4;
9
Loto Đuôi
2;4;9; 0
2;4;6; 6;7;8; 1
2; 2
2; 3
8; 4
1;1;5;7; 5
1;3; 6
5;7; 7
6; 8
4;5; 9
Đặc biệt 16179
Giải nhất 12198
Giải nhì 66824 97525
Giải ba 76829 01458 00678
04710 93846 11457
Giải tư 3440 5637 9612 9495
Giải năm 2099 6964 0572
7189 8620 3391
Giải sáu 901 919 624
Giải bảy 96 65 03 70
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;
1 2;9;
2 4;4;5;9;
3 7;
4 6;
5 7;8;
6 4;5;
7 2;8;9;
8 9;
9 1;5;6;8;9;
Loto Đuôi
1;2;4;7; 0
9; 1
1;7; 2
3
2;2;6; 4
2;6;9; 5
4;9; 6
3;5; 7
5;7;9; 8
1;2;7; 8;9; 9
Đặc biệt 76479
Giải nhất 25766
Giải nhì 72194 11034
Giải ba 40098 29006 40715
61584 39911 24856
Giải tư 3454 3693 5723 7638
Giải năm 5842 0789 9534
0388 1327 2320
Giải sáu 134 548 571
Giải bảy 35 26 48 03
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 1;5;
2 3;6;7;
3 4;4;4;5;8;
4 2;8;8;
5 4;6;
6 6;
7 1;9;
8 4;8;9;
9 3;4;8;
Loto Đuôi
2; 0
1;7; 1
4; 2
2;9; 3
3;3;3;5;8;9; 4
1;3; 5
2;5;6; 6
2; 7
3;4;4;8;9; 8
7; 8; 9
Đặc biệt 87219
Giải nhất 88795
Giải nhì 61887 71870
Giải ba 36399 99176 44895
48144 89665 83781
Giải tư 1226 3681 3051 3591
Giải năm 1368 8512 0613
9140 8974 7483
Giải sáu 313 104 436
Giải bảy 30 87 80 75
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;3;3;9;
2 6;
3 6;
4 4;
5 1;
6 5;8;
7 4;5;6;
8 1;1;3;7;7;
9 1;5;5;9;
Loto Đuôi
3;4;7;8; 0
5;8;8;9; 1
1; 2
1;1;8; 3
4;7; 4
6;7;9;9; 5
2;3;7; 6
8;8; 7
6; 8
1; 9; 9
Đặc biệt 72859
Giải nhất 84970
Giải nhì 22948 27905
Giải ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
Giải tư 5687 8094 1582 5288
Giải năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Giải sáu 166 101 463
Giải bảy 93 42 35 69
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;8;
1
2 2;6;
3 5;9;
4 2;8;
5 1;2;9;
6 3;6;9;
7 5;9;
8 2;3;7;8;9;
9 3;4;
Loto Đuôi
2;7;7; 0
5; 1
2;4;5;8; 2
6;8;9; 3
9; 4
3;7; 5
2;6; 6
8; 7
4;8; 8
3;5; 6;7;8; 9
Đặc biệt 34164
Giải nhất 21642
Giải nhì 85331 53702
Giải ba 36678 49662 96488
70757 21183 72285
Giải tư 2204 4344 9025 9940
Giải năm 3753 4608 9088
7731 5934 6916
Giải sáu 100 874 364
Giải bảy 32 60 46 20
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;8;
1 6;
2 5;
3 1;1;2;4;
4 2;4;6;
5 3;7;
6 2;4; 4;
7 4;8;
8 3;5;8;8;
9
Loto Đuôi
2;4;6; 0
3;3; 1
3;4;6; 2
5;8; 3
3;4;6; 6;7; 4
2;8; 5
1;4; 6
5; 7
7;8;8; 8
9
Đặc biệt 52371
Giải nhất 45082
Giải nhì 87473 55003
Giải ba 44656 18647 37207
71263 51955 58209
Giải tư 7943 2928 1910 4411
Giải năm 4148 0340 5084
5712 7654 1849
Giải sáu 083 687 637
Giải bảy 07 18 29 55
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;7;9;
1 1;2;8;
2 8;9;
3 7;
4 3;7;8;9;
5 4;5;5;6;
6 3;
7 1; 3;
8 2;3;4;7;
9
Loto Đuôi
1;4; 0
1;7; 1
1;8; 2
4;6;7;8; 3
5;8; 4
5;5; 5
5; 6
3;4;8; 7
1;2;4; 8
2;4; 9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt 91869
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;6;
1 3;6;8;
2
3 2;6;8;8;8;
4 6;9;
5 5;8;9;
6 1;7;7;9;
7
8 2;5;6;
9 3;
Loto Đuôi
1; 0
6; 1
3;8; 2
1;9; 3
4
5;8; 5
1;3;4;8; 6
6;6; 7
1;3;3;3;5; 8
4;5;6; 9
Đặc biệt 62857
Giải nhất 24246
Giải nhì 65122 22745
Giải ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
Giải tư 1463 1863 4482 5932
Giải năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Giải sáu 915 320 074
Giải bảy 26 23 57 96
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;6;8;
2 2;3;5;6;
3 2;5;
4 2;5;6;
5 5;7; 7;
6 3;3;
7 4;
8 2;
9 6;7;
Loto Đuôi
1;2;4;4;5; 0
1
2;3;4;8; 2
2;6;6; 3
7; 4
1;2;3;4;5; 5
1;2;4;9; 6
5; 5;9; 7
1; 8
9
Đặc biệt 45282
Giải nhất 76552
Giải nhì 51893 50516
Giải ba 92764 68866 66740
51752 37335 04030
Giải tư 3342 4405 7005 3904
Giải năm 3556 7580 0501
2381 4260 3127
Giải sáu 926 295 635
Giải bảy 69 04 35 86
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;4;5;5;
1 6;
2 6;7;
3 5;5;5;
4 2;
5 2;2;6;
6 4;6;9;
7
8 1;2; 6;
9 3;5;
Loto Đuôi
3;4;6;8; 0
8; 1
4;5;5;8; 2
9; 3
6; 4
3;3;3;9; 5
1;2;5;6;8; 6
2; 7
8
6; 9
Đặc biệt 53363
Giải nhất 01443
Giải nhì 02569 17053
Giải ba 87586 46192 21006
19548 86539 33921
Giải tư 7295 3401 0582 6328
Giải năm 4443 2517 8199
7522 7936 3211
Giải sáu 197 642 529
Giải bảy 35 29 04 55
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;6;
1 1;7;
2 1;2;8;9;9;
3 5;6;9;
4 2;3;3;8;
5 3;5;
6 3; 9;
7
8 2;6;
9 2;5;7;9;
Loto Đuôi
0
1;2; 1
2;4;8;9; 2
4;4;5;6; 3
4
3;5;9; 5
3;8; 6
1;9; 7
2;4; 8
2;2;3;6;9; 9
Đặc biệt 48260
Giải nhất 83587
Giải nhì 79324 24955
Giải ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
Giải tư 9999 2793 8423 8738
Giải năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Giải sáu 456 695 805
Giải bảy 53 07 71 23
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1 8;
2 1;3;3;4;
3 2;8;
4
5 3;5;6;6;
6 6;7;8;
7 1;4;9;
8 5;7;7;
9 3;5;8;9;
Loto Đuôi
6; 0
2;7; 1
3; 2
2;2;5;9; 3
2;7; 4
5;8;9; 5
5;5;6; 6
6;8;8; 7
1;3;6;9; 8
7;9; 9
Đặc biệt 44221
Giải nhất 25945
Giải nhì 14590 57392
Giải ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
Giải tư 7401 4194 1991 5569
Giải năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Giải sáu 938 566 749
Giải bảy 45 57 00 28
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;4;8;
1 2;6;
2 1; 8;
3 3;8;
4 1;5;5;9;
5 7;
6 4;6;9;
7 8;9;
8
9 1;2;2;4;
Loto Đuôi
8;9; 0
2; 4;9; 1
1;9;9; 2
3; 3
6;9; 4
4;4; 5
1;6; 6
5; 7
2;3;7; 8
4;6;7; 9
Đặc biệt 62940
Giải nhất 27086
Giải nhì 84830 42992
Giải ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
Giải tư 1213 7375 8375 1727
Giải năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Giải sáu 949 318 656
Giải bảy 02 34 82 81
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 3;6;8;8;
2 7;
3 4;4;4;5;7;
4 2;9;
5 6;
6 6;
7 5;5;7;9;
8 1;2;6;
9 2;6;
Loto Đuôi
3;4; 4; 0
8; 1
4;8;9; 2
1; 3
3;3;3; 4
3;7;7; 5
1;5;6;8;9; 6
2;3;7; 7
1;1; 8
4;7; 9
Đặc biệt 60762
Giải nhất 70413
Giải nhì 94856 73874
Giải ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
Giải tư 8234 7644 3492 0818
Giải năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Giải sáu 962 160 238
Giải bảy 70 73 54 66
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;4;8;
2
3 2;4;8;
4 4;
5 4;6;6;
6 2; 2;2;2;6;8;8;
7 3;4;
8
9 1;2;4;8;
Loto Đuôi
1;5;6;7; 0
9; 1
3;6; 6;6;6;9; 2
1;7; 3
1;3;4;5;7;9; 4
5
5;5;6; 6
7
1;3;6;6;9; 8
9
Đặc biệt 18452
Giải nhất 99849
Giải nhì 27621 91955
Giải ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
Giải tư 2502 3884 3118 5818
Giải năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Giải sáu 122 547 305
Giải bảy 47 29 85 00
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1 8;8;9;
2 1;2;5;9;
3 4;
4 7;7;9;
5 2; 5;6;
6
7 4;9;
8 2;3;4;5;
9 4;
Loto Đuôi
3;4;7; 0
2; 1
2;5; 8; 2
8; 3
3;7;8;9; 4
2;5;8; 5
5; 6
4;4; 7
1;1; 8
1;2;4;7; 9
Đặc biệt 04942
Giải nhất 31511
Giải nhì 96915 35210
Giải ba 18352 34017 18642
36531 84392 83681
Giải tư 3310 7880 2041 5685
Giải năm 8549 1897 3789
6576 0560 7094
Giải sáu 001 655 214
Giải bảy 97 79 12 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;2;4;5;7;
2
3 1;
4 1;2; 2;9;
5 2;5;
6
7 4;6;9;
8 1;5;9;
9 2;4;7;7;
Loto Đuôi
1;1;6;8; 0
1;3;4;8; 1
1;4; 4;5;9; 2
3
1;7;9; 4
1;5;8; 5
7; 6
1;9;9; 7
8
4;7;8; 9
Đặc biệt 81191
Giải nhất 88140
Giải nhì 67096 63288
Giải ba 95651 44209 16651
57329 83066 30657
Giải tư 6386 5753 7345 3988
Giải năm 8146 2499 8664
9180 2900 7842
Giải sáu 061 913 843
Giải bảy 44 46 75 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 3;8;
2 9;
3
4 2;3;4;5;6;6;
5 1;1;3;7;
6 1;4;6;
7 5;
8 6;8;8;
9 1; 6;9;
Loto Đuôi
4;8; 0
5;5;6;9; 1
4; 2
1;4;5; 3
4;6; 4
4;7; 5
4;4;6;8;9; 6
5; 7
1;8;8; 8
2;9; 9

XSMB 30 ngày – Xổ số miền Bắc 30 ngày – Cập nhật kết quả XSMB30

XSMB 30 ngày hay xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

Những thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website https://kqxsmb.top/ của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

Lịch mở thưởng Xổ số miền Bắc 30 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền Bắc

  • Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

Hãy theo dõi thường xuyên sổ XSMB 30 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Liên kết hữu ích: Xem kết quả xổ số miền nam | đăng ký mig8 | sunwin88