XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày

Đặc biệt 16053
Giải nhất 88635
Giải nhì 25337 63488
Giải ba 59775 29439 27290
24040 82530 67189
Giải tư 0547 6741 7941 7289
Giải năm 7824 5469 8625
7168 1204 5983
Giải sáu 308 973 820
Giải bảy 79 00 93 45
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1
2 4;5;
3 5;7;9;
4 1;1;5;7;
5 3;
6 8;9;
7 3;5;9;
8 3;8;9;9;
9 3;
Loto Đuôi
2;3;4;9; 0
4;4; 1
2
5; 7;8;9; 3
2; 4
2;3;4;7; 5
6
3;4; 7
6;8; 8
3;6;7;8;8; 9
Đặc biệt 82488
Giải nhất 52311
Giải nhì 07072 42726
Giải ba 40481 49867 76166
29399 36193 63578
Giải tư 9404 2834 6012 1448
Giải năm 4126 1347 1048
7295 7820 8038
Giải sáu 450 637 460
Giải bảy 25 70 90 13
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 1;2;3;
2 5;6;6;
3 4;7;8;
4 7;8;8;
5
6 6;7;
7 2;8;
8 1;8;
9 3;5;9;
Loto Đuôi
2;5;6;7;9; 0
1;8; 1
1;7; 2
1;9; 3
3; 4
2;9; 5
2;2;6; 6
3;4;6; 7
3;4;4;7;8; 8
9; 9
Đặc biệt 99937
Giải nhất 73548
Giải nhì 40187 24052
Giải ba 45049 69513 00318
99864 37934 67528
Giải tư 9969 4749 3131 7918
Giải năm 5983 3688 4919
7340 8836 1898
Giải sáu 661 051 291
Giải bảy 08 64 72 91
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 3;8;8;9;
2 8;
3 1;4;6;7;
4 8;9;9;
5 1;2;
6 1;4;4;9;
7 2;
8 3;7;8;
9 1;1;8;
Loto Đuôi
4; 0
3;5;6;9;9; 1
5;7; 2
1;8; 3
3;6;6; 4
5
3; 6
3; 8; 7
1;1;2;4;8;9; 8
1;4;4;6; 9
Đặc biệt 57406
Giải nhất 97758
Giải nhì 37216 24939
Giải ba 30032 78750 31430
43822 43341 22605
Giải tư 7939 8580 7131 0783
Giải năm 0866 9656 7260
4515 7573 3621
Giải sáu 592 419 079
Giải bảy 68 18 78 00
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 5;6;8;9;
2 1;2;
3 1;2;9;9;
4 1;
5 6;8;
6 6;8;
7 3;8;9;
8 3;
9 2;
Loto Đuôi
3;5;6;8; 0
2;3;4; 1
2;3;9; 2
7;8; 3
4
1; 5
1;5;6; 6
7
1;5;6;7; 8
1;3;3;7; 9
Đặc biệt 75801
Giải nhất 19995
Giải nhì 93219 56742
Giải ba 13459 21260 02582
01053 92502 27859
Giải tư 1440 1020 4024 9170
Giải năm 0057 6215 3858
8144 3559 8224
Giải sáu 554 331 982
Giải bảy 64 85 24 66
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 2;
1 5;9;
2 4;4;4;
3 1;
4 2;4;
5 3;4;7;8;9;9;9;
6 4;6;
7
8 2;2;5;
9 5;
Loto Đuôi
2;4;6;7; 0
3; 1
4;8;8; 2
5; 3
2;2;2;4;5;6; 4
1;8;9; 5
6; 6
5; 7
5; 8
1;5;5;5; 9
Đặc biệt 39903
Giải nhất 64007
Giải nhì 94691 49556
Giải ba 47851 91743 87428
63645 97610 97288
Giải tư 0270 5179 3109 4524
Giải năm 3849 9190 0418
6950 1098 3962
Giải sáu 093 429 132
Giải bảy 56 97 14 64
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 7;9;
1 4;8;
2 4;8;9;
3 2;
4 3;5;9;
5 1;6;6;
6 2;4;
7 9;
8 8;
9 1;3;7;8;
Loto Đuôi
1;5;7;9; 0
5;9; 1
3;6; 2
4;9; 3
1;2;6; 4
4; 5
5;5; 6
9; 7
1;2;8;9; 8
2;4;7; 9
Đặc biệt 58294
Giải nhất 03133
Giải nhì 84216 14018
Giải ba 87942 42677 33889
80351 42249 29632
Giải tư 4666 5495 8905 6655
Giải năm 5821 1407 8445
7612 9721 1589
Giải sáu 062 725 757
Giải bảy 73 92 62 67
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1 2;6;8;
2 1;1;5;
3 2;3;
4 2;5;9;
5 1;5;7;
6 2;2;6;7;
7 3;7;
8 9;9;
9 2;4; 5;
Loto Đuôi
0
2;2;5; 1
1;3;4;6;6;9; 2
3;7; 3
9; 4
2;4;5;9; 5
1;6; 6
5;6;7; 7
1; 8
4;8;8; 9
Đặc biệt 34864
Giải nhất 00693
Giải nhì 97331 18776
Giải ba 56995 55805 26599
22435 58098 35835
Giải tư 8683 1661 7450 8941
Giải năm 8695 2954 6320
0276 2666 1431
Giải sáu 720 634 467
Giải bảy 98 29 58 84
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2 9;
3 1;1;4;5;5;
4 1;
5 4;8;
6 1;4; 6;7;
7 6;6;
8 3;4;
9 3;5;5;8;8;9;
Loto Đuôi
2;2;5; 0
3;3;4;6; 1
2
8;9; 3
3;5;6; 8; 4
3;3;9;9; 5
6;7;7; 6
6; 7
5;9;9; 8
2;9; 9
Đặc biệt 48331
Giải nhất 33214
Giải nhì 95565 75869
Giải ba 85035 50958 42526
30662 77408 94544
Giải tư 6513 1726 6179 2439
Giải năm 2241 5718 6452
7022 5061 7065
Giải sáu 333 911 376
Giải bảy 51 10 20 70
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 1;3;4;8;
2 2;6;6;
3 1; 3;5;9;
4 1;4;
5 1;2;8;
6 1;2;5;5;9;
7 6;9;
8
9
Loto Đuôi
1;2;7; 0
1;3; 4;5;6; 1
2;5;6; 2
1;3; 3
1;4; 4
3;6;6; 5
2;2;7; 6
7
1;5; 8
3;6;7; 9
Đặc biệt 17670
Giải nhất 67840
Giải nhì 87976 05804
Giải ba 15037 87341 44090
35540 11601 11274
Giải tư 6083 0603 6674 3990
Giải năm 4637 1874 2362
2894 1326 2503
Giải sáu 951 967 787
Giải bảy 53 22 15 54
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;3;4;
1 5;
2 2;6;
3 7;7;
4 1;
5 1;3;4;
6 2;7;
7 4;4;4;6;
8 3;7;
9 4;
Loto Đuôi
4;4;7; 9;9; 0
4;5; 1
2;6; 2
5;8; 3
5;7;7;7;9; 4
1; 5
2;7; 6
3;3;6;8; 7
8
9
Đặc biệt 39100
Giải nhất 22276
Giải nhì 21547 14250
Giải ba 25123 77887 46966
34620 73311 14277
Giải tư 6749 3710 6705 8203
Giải năm 1050 0680 0240
0711 5203 7214
Giải sáu 944 182 395
Giải bảy 63 99 31 02
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;3;5;
1 1;1;4;
2 3;
3 1;
4 4;7;9;
5
6 3;6;
7 6;7;
8 2;7;
9 5;9;
Loto Đuôi
1;2;4;5;5;8; 0
1;1;3; 1
8; 2
2;6; 3
1;4; 4
9; 5
6;7; 6
4;7;8; 7
8
4;9; 9
Đặc biệt 85852
Giải nhất 17339
Giải nhì 81504 61590
Giải ba 11923 39951 06845
01815 93739 55388
Giải tư 9488 7388 2208 9004
Giải năm 9570 5276 3461
7388 5303 6573
Giải sáu 473 597 056
Giải bảy 42 31 21 27
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;4;8;
1 5;
2 1;3;7;
3 1;9;9;
4 2;5;
5 1;2; 6;
6 1;
7 3;3;6;
8 8;8;8;8;
9 7;
Loto Đuôi
7;9; 0
2;3;5;6; 1
4;5; 2
2;7;7; 3
4
1;4; 5
5;7; 6
2;9; 7
8;8;8;8; 8
3;3; 9
Đặc biệt 67384
Giải nhất 41504
Giải nhì 84043 71031
Giải ba 23490 95377 73674
51711 88162 69864
Giải tư 9296 1005 2278 5705
Giải năm 2043 7662 9506
3669 1073 3804
Giải sáu 638 152 189
Giải bảy 62 18 99 53
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;5;5;6;
1 1;8;
2
3 1;8;
4 3;3;
5 2;3;
6 2;2;2;4;9;
7 3;4;7;8;
8 4; 9;
9 6;9;
Loto Đuôi
9; 0
1;3; 1
5;6;6;6; 2
4;4;5;7; 3
6;7;8; 4
5
9; 6
7; 7
1;3;7; 8
6;8;9; 9
Đặc biệt 91267
Giải nhất 65567
Giải nhì 49583 27981
Giải ba 28941 63811 68505
68457 98492 31709
Giải tư 1990 1136 7461 6895
Giải năm 2312 4696 2846
0206 8873 3910
Giải sáu 017 320 886
Giải bảy 52 59 84 15
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;9;
1 1;2;5;7;
2
3 6;
4 1;6;
5 2;7;9;
6 1;7; 7;
7 3;
8 1;3;4;6;
9 2;5;6;
Loto Đuôi
1;2;9; 0
1;4;6;8; 1
1;5;9; 2
7;8; 3
8; 4
1;9; 5
3;4;8;9; 6
1;5;6; 6; 7
8
5; 9
Đặc biệt 69876
Giải nhất 47161
Giải nhì 54779 83038
Giải ba 54035 40526 22723
04016 92542 30851
Giải tư 1932 1071 3559 6332
Giải năm 2140 4907 6780
8375 6102 2349
Giải sáu 806 060 590
Giải bảy 07 35 81 22
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;7;7;
1 6;
2 2;3;6;
3 2;2;5;5;8;
4 2;9;
5 1;9;
6 1;
7 1;5;6; 9;
8 1;
9
Loto Đuôi
4;6;8;9; 0
5;6;7;8; 1
2;3;3;4; 2
2; 3
4
3;3;7; 5
1;2;7; 6
7
3; 8
4;5;7; 9
Đặc biệt 13300
Giải nhất 06268
Giải nhì 67798 98842
Giải ba 09251 37297 78533
05661 30866 26814
Giải tư 4278 1420 5112 9414
Giải năm 1534 1478 8664
1159 7081 3687
Giải sáu 446 627 656
Giải bảy 44 04 97 41
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;4;4;
2 7;
3 3;4;
4 1;2;4;6;
5 1;6;9;
6 1;4;6;8;
7 8;8;
8 1;7;
9 7;7;8;
Loto Đuôi
2; 0
4;5;6;8; 1
1;4; 2
3; 3
1;1;3;4;6; 4
5
4;5;6; 6
2;8;9;9; 7
6;7;7;9; 8
5; 9
Đặc biệt 33389
Giải nhất 80369
Giải nhì 55380 69435
Giải ba 92942 94293 36365
34162 09641 10284
Giải tư 0221 1633 1716 6658
Giải năm 0122 2297 2514
8365 7192 3441
Giải sáu 236 119 442
Giải bảy 12 35 88 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;6;8;9;
2 1;2;
3 3;5;5;6;
4 1;1;2;2;
5 8;
6 2;5;5;9;
7
8 4;8;9;
9 2;3;7;
Loto Đuôi
8; 0
2;4;4; 1
1;2;4;4;6;9; 2
3;9; 3
1;8; 4
3;3;6;6; 5
1;3; 6
9; 7
1;5;8; 8
1;6;8; 9
Đặc biệt 28174
Giải nhất 06876
Giải nhì 66471 38080
Giải ba 94163 33797 50042
94635 65908 04190
Giải tư 8084 7218 0384 3702
Giải năm 2551 4867 7331
8796 6677 5394
Giải sáu 755 539 280
Giải bảy 93 55 68 05
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;8;
1 8;
2
3 1;5;9;
4 2;
5 1;5;5;
6 3;7;8;
7 1;4; 6;7;
8 4;4;
9 3;4;6;7;
Loto Đuôi
8;8;9; 0
3;5;7; 1
4; 2
6;9; 3
7; 8;8;9; 4
3;5;5; 5
7;9; 6
6;7;9; 7
1;6; 8
3; 9
Đặc biệt 87444
Giải nhất 41182
Giải nhì 94959 51442
Giải ba 93301 62187 40592
47470 69528 79028
Giải tư 7292 4118 0777 5462
Giải năm 8254 4416 2280
9154 5079 9784
Giải sáu 115 186 944
Giải bảy 32 61 77 99
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;6;8;
2 8;8;
3 2;
4 2;4; 4;
5 4;4;9;
6 1;2;
7 7;7;9;
8 2;4;6;7;
9 2;2;9;
Loto Đuôi
7;8; 0
6; 1
3;4;6;8;9;9; 2
3
4; 4;5;5;8; 4
1; 5
1;8; 6
7;7;8; 7
1;2;2; 8
5;7;9; 9
Đặc biệt 47666
Giải nhất 58427
Giải nhì 64931 25644
Giải ba 03576 08099 93000
05237 32951 82863
Giải tư 3767 5450 1997 6766
Giải năm 1336 0386 7369
1740 4840 8051
Giải sáu 296 125 966
Giải bảy 68 53 82 27
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 5;7;7;
3 1;6;7;
4 4;
5 1;1;3;
6 3;6; 6;6;7;8;9;
7 6;
8 2;6;
9 6;7;9;
Loto Đuôi
4;4;5; 0
3;5;5; 1
8; 2
5;6; 3
4; 4
2; 5
3;6; 6;6;7;8;9; 6
2;2;3;6;9; 7
6; 8
6;9; 9
Đặc biệt 08524
Giải nhất 80556
Giải nhì 02056 55365
Giải ba 93363 16503 50553
55436 44146 19053
Giải tư 3556 7688 6096 0141
Giải năm 4932 4683 4211
6357 9871 5990
Giải sáu 921 194 760
Giải bảy 38 26 83 95
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;
2 1;4; 6;
3 2;6;8;
4 1;6;
5 3;3;6;6;6;7;
6 3;5;
7 1;
8 3;3;8;
9 4;5;6;
Loto Đuôi
6;9; 0
1;2;4;7; 1
3; 2
5;5;6;8;8; 3
2; 9; 4
6;9; 5
2;3;4;5;5;5;9; 6
5; 7
3;8; 8
9
Đặc biệt 75346
Giải nhất 98171
Giải nhì 23541 90743
Giải ba 98189 71152 09412
86414 11035 95289
Giải tư 2771 3474 5314 0609
Giải năm 0912 7238 9154
8750 1011 0265
Giải sáu 156 432 799
Giải bảy 81 83 09 85
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 9;9;
1 1;2;2;4;4;
2
3 2;5;8;
4 1;3;6;
5 2;4;6;
6 5;
7 1;1;4;
8 1;3;5;9;9;
9 9;
Loto Đuôi
5; 0
1;4;7;7;8; 1
1;1;3;5; 2
4;8; 3
1;1;5;7; 4
3;6;8; 5
4; 5; 6
7
3; 8
8;8;9; 9
Đặc biệt 68274
Giải nhất 93911
Giải nhì 25484 47616
Giải ba 11003 93986 15302
61278 13916 23900
Giải tư 1710 1445 4678 9751
Giải năm 5496 0228 3343
5479 4126 8089
Giải sáu 221 438 853
Giải bảy 87 65 49 41
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1 1;6;6;
2 1;6;8;
3 8;
4 1;3;5;9;
5 1;3;
6 5;
7 4; 8;8;9;
8 4;6;7;9;
9 6;
Loto Đuôi
1; 0
1;2;4;5; 1
2
4;5; 3
7; 8; 4
4;6; 5
1;1;2;8;9; 6
8; 7
2;3;7;7; 8
4;7;8; 9
Đặc biệt 61579
Giải nhất 32521
Giải nhì 73337 11395
Giải ba 59715 94737 28391
77040 95480 36972
Giải tư 1670 3770 7223 0876
Giải năm 6094 5417 4724
5620 5716 3868
Giải sáu 049 531 791
Giải bảy 27 75 91 10
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;6;7;
2 1;3;4;7;
3 1;7;7;
4 9;
5
6 8;
7 2;5;6;9;
8
9 1;1;1;4;5;
Loto Đuôi
1;2;4;7;7;8; 0
2;3;9;9;9; 1
7; 2
2; 3
2;9; 4
1;7;9; 5
1;7; 6
1;2;3;3; 7
6; 8
4;7; 9
Đặc biệt 20347
Giải nhất 29197
Giải nhì 19218 63399
Giải ba 82560 80548 17544
73396 45107 10888
Giải tư 4359 6568 4811 1038
Giải năm 1823 8447 2579
2491 2352 8442
Giải sáu 947 733 318
Giải bảy 58 56 20 06
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 1;8;8;
2 3;
3 3;8;
4 2;4;7; 7;7;8;
5 2;6;8;9;
6 8;
7 9;
8 8;
9 1;6;7;9;
Loto Đuôi
2;6; 0
1;9; 1
4;5; 2
2;3; 3
4; 4
5
5;9; 6
4; 4;4;9; 7
1;1;3;4;5;6;8; 8
5;7;9; 9
Đặc biệt 77375
Giải nhất 14114
Giải nhì 99404 53941
Giải ba 45239 92327 58366
84517 71158 13890
Giải tư 9479 8648 0493 9881
Giải năm 3961 3599 4206
2625 2201 8153
Giải sáu 912 735 727
Giải bảy 56 24 57 42
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;6;
1 2;4;7;
2 4;5;7;7;
3 5;9;
4 1;2;8;
5 3;6;7;8;
6 1;6;
7 5; 9;
8 1;
9 3;9;
Loto Đuôi
9; 0
4;6;8; 1
1;4; 2
5;9; 3
1;2; 4
2;3;7; 5
5;6; 6
1;2;2;5; 7
4;5; 8
3;7;9; 9
Đặc biệt 61661
Giải nhất 38229
Giải nhì 62307 85674
Giải ba 78595 93756 52006
58616 27202 51549
Giải tư 5803 5520 2836 8290
Giải năm 3309 6125 7243
4089 2338 8508
Giải sáu 524 731 081
Giải bảy 57 22 11 69
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;6;7;8;9;
1 1;6;
2 2;4;5;9;
3 1;6;8;
4 3;9;
5 6;7;
6 1; 9;
7 4;
8 1;9;
9 5;
Loto Đuôi
2;9; 0
1;3;6; 8; 1
2; 2
4; 3
2;7; 4
2;9; 5
1;3;5; 6
5; 7
3; 8
2;4;6;8; 9

XSMB 30 ngày – Xổ số miền Bắc 30 ngày – Cập nhật kết quả XSMB30

XSMB 30 ngày hay xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

Những thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website https://kqxsmb.top/ của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

Lịch mở thưởng Xổ số miền Bắc 30 ngày hôm nay – Kết quả xổ số miền Bắc

  • Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

Hãy theo dõi thường xuyên sổ XSMB 30 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Liên kết hữu ích: Xem kết quả xổ số miền nam | 188BET | qh88 nhận 100k | khuyến mãi qh88 | Thể Thao qh88 | rút tiền qh88 | lucky 8 | sunwin | sunwin