Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe

18-03-24

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe là những ngày nào. Thông tin chi tiết ngày đẹp theo 12 con giáp. Cùng kqxsmb.top tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 chuẩn lịch vạn niên

Trong tháng 7 năm 2024, việc chọn ngày tốt là một phần quan trọng trong việc quyết định các sự kiện quan trọng như kết hôn, sinh con, hay khai trương. Dưới đây là danh sách những ngày được cho là tốt trong tháng 7 năm 2024 theo chuẩn lịch vạn niên, mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho mọi sự kiện:

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe

 • Thứ ba, ngày 02/07/2024 – 27/05/2024 (âm lịch).
 • Thứ sáu, ngày 05/07/2024 – 30/05/2024 (âm lịch).
 • Chủ nhật, ngày 07/07/2024 – 02/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ ba, ngày 09/07/2024 – 04/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ tư, ngày 10/07/2024 – 05/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ bảy, ngày 13/07/2024 – 08/06/2024 (âm lịch).
 • Chủ nhật, ngày 14/07/2024 – 09/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ ba, ngày 16/07/2024 – 11/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ sáu, ngày 19/07/2024 – 14/06/2024 (âm lịch).
 • Chủ nhật, ngày 21/07/2024 – 16/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ hai, ngày 22/07/2024 – 17/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ năm, ngày 25/07/2024 – 20/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ sáu, ngày 26/07/2024 – 21/06/2024 (âm lịch).
 • Chủ nhật, ngày 28/07/2024 – 23/06/2024 (âm lịch).
 • Thứ tư, ngày 31/07/2024 – 26/06/2024 (âm lịch).

Đừng quên tận dụng những ngày này để đạt được kết quả tốt nhất cho mọi mục đích bạn đặt ra!

Ngày đẹp mua xe trong tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp

Xem ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe của tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão

Ngày tốt mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Tý

Những ngày được coi là tốt để mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Tý (Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Canh Tý, Mậu Tý) bao gồm:

 • Ngày 07/07/2024 (02/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 19/07/2024 (14/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 31/07/2024 (26/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày tốt mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Sửu:

Các ngày được xem là tốt để mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Sửu (Kỷ Sửu, Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Tân Sửu) là:

 • Ngày 16/07/2024 (11/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 28/07/2024 (23/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày tốt mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Dần:

Những ngày được coi là tốt để mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Dần (Nhâm Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Bính Dần, Giáp Dần) bao gồm:

 • Ngày 05/07/2024 (30/05/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 09/07/2024 (04/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 10/07/2024 (05/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 21/07/2024 (16/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 22/07/2024 (17/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày tốt mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Mão:

Các ngày được xem là tốt để mua xe trong tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Mão (Kỷ Mão, Đinh Mão, Quý Mão, Tân Mão và Ất Mão) là:

 • Ngày 09/07/2024 (04/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 10/07/2024 (05/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 21/07/2024 (16/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 22/07/2024 (17/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe cho tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe cho tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe cho tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Thìn:

Các ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 dành cho những người tuổi Thìn (Mậu Thìn, Giáp Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn, Bính Thìn) bao gồm:

 • Ngày 07/07/2024 (02/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 19/07/2024 (14/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 31/07/2024 (26/06/2024 âm lịch) : Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Tỵ:

Các ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Tỵ (Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ, Ất Tỵ và Đinh Tỵ) là:

 • Ngày 07/07/2024 (02/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 19/07/2024 (14/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 31/07/2024 (26/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Ngọ:

Các ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Ngọ (Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Canh Ngọ, Mậu Ngọ) bao gồm:

 • Ngày 09/07/2024 (04/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 13/07/2024 (06/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 21/07/2024 (16/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 25/07/2024 (20/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Canh Dần, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Mùi:

Các ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Mùi (Kỷ Mùi, Tân Mùi, Đinh Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi) là:

 • Ngày 02/07/2024 (27/05/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 05/07/2024 (30/05/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 10/07/2024 (05/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 14/07/2024 (09/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 22/07/2024 (17/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 26/07/2024 (21/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe cho tuổi Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Thân:

Các ngày tốt trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Thân (Bính Thân, Mậu Thân, Giáp Thân, Canh Thân và Nhâm Thân) là:

 • Ngày 16/07/2024 (11/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 28/07/2024 (23/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Dậu:

Các ngày tốt trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Dậu (Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu) là:

 • Ngày 16/07/2024 (11/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 28/07/2024 (23/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Tuất:

Các ngày tốt trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Tuất (Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất) là:

 • Ngày 02/07/2024 (27/05/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 05/07/2024 (30/05/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 13/07/2024 (08/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 14/07/2024 (09/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 25/07/2024 (20/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Canh Dần, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 26/07/2024 (21/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Ngày đẹp tháng 7 năm 2024 cho người tuổi Hợi:

Các ngày tốt trong tháng 7 năm 2024 dành cho người tuổi Hợi (Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi và Ất Hợi) là:

Xem thêm: Tuổi đinh mão mua xe ngày nào để được gặp may mắn

Xem thêm: Chọn ngày đẹp để sinh mổ, những tiêu chí cần ghi nhớ

 • Ngày 02/07/2024 (27/05/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 13/07/2024 (08/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 14/07/2024 (09/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 25/07/2024 (20/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Canh Dần, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.
 • Ngày 26/07/2024 (21/06/2024 âm lịch): Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn.

Trên đây là những thông tin chia sẻ ngày đẹp trong tháng 7 năm 2024 để mua xe và những thông tin liên quan cần ghi nhớ. Rất hy vọng thông tin bài viết đã mang tới cho bạn nhiều điều bổ ích.

Liên kết hữu ích: Xem kết quả xổ số miền nam | 188BET | qh88 đăng nhập | khuyến mãi qh88 | Thể Thao qh88 | đăng ký qh88 | lucky8 | sunwin | sunwin | SV388