Kết quả xổ số DakLak

Trực tiếp kết quả xổ số DakLak từ trường quay - Cập nhật KQXSDLK - XSDLK - SXDLK hàng ngày chính xác và nhanh nhất

Xổ số DakLak 21/05/2019

G8 52
G7 292
G6 5041 7159 0897
G5 7354
G4 11382 15393 11318
54070 72139 00164 93262
G3 84318 99518
G2 66616
G1 74227
ĐB 008719
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6 8 8 8 9
2 7
3 9
4 1
5 4 9
6 2 4
7 0
8 2
9 2 3 7

Xổ số DakLak 14/05/2019

G8 99
G7 460
G6 1504 2087 5099
G5 8010
G4 94305 83836 00007
47083 91773 67201 50604
G3 40191 31742
G2 36292
G1 00928
ĐB 360790
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 1 4 4 5 7
1 0
2 8
3 6
4 2
5
6 0
7 3
8 3 7
9 0 1 2 9

Xổ số DakLak 07/05/2019

G8 27
G7 924
G6 7909 2623 4185
G5 1629
G4 24642 60730 38031
89374 82480 52097 85097
G3 50921 57351
G2 84934
G1 34495
ĐB 566845
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1
2 1 3 4 9
3 0 1 4
4 2 5
5 1
6
7 4
8 0 5
9 5 7 7

Xổ số DakLak 30/04/2019

G8 38
G7 284
G6 6979 1009 1966
G5 4199
G4 06073 60623 63252
98132 39103 62769 09704
G3 29665 55420
G2 16642
G1 23009
ĐB 540001
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 4 9 9
1
2 0 3
3 2
4 2
5 2
6 5 6 9
7 3 9
8 4
9 9